vrijdag, 26 januari 2018 23:00

31 video's LAAO Summit Rome

Het jaarlijkse cardiologencongres LAAO Summit dat zich focust op de Left Atrial Appendage Occlusion (het dichtmaken van de linker hartoor) werd dit jaar gehouden in Rome. In 1 dag alle opnames maken voor 31 video's: 30 video's van de presentaties en 1 aftermovie.

Leave a comment

(*) velden zijn verplicht.