VECTA jubileumspeech Chiel van Praag

SPEECH CHIEL VAN PRAAG

Als je zelf de 50 passeert, doe je het wat rustiger aan. In je vrije tijd ren je niet meer achter een bal aan, behalve in de reclame van Becel Pro-activ dan… En ook op je werk heb je – als je het goed hebt gedaan – de top bereikt en is het vlámmen voorbij.

Als een vereniging de 50 passeert, is dat volstrekt anders. Neem nou Heerenveen. Dat weet na 85 jaar nog steeds de harten van de noorderlingen bij elke competitiewedstrijd op hol te jagen. Voor elke wedstrijd wordt het clublied uit volle borst meegebruld door spelers en publiek. En vervolgens elke week weer knalhard er tegenaan.

En dan de Vecta. Onze club bestaat dit jaar 50 jaar. We zijn volwassen geworden en hebben een leeftijd bereikt waarop we kunnen zeggen, dat we iets hebben opgebouwd. Vandaag vieren we dat, hier in de voetbaltempel van die andere club op leeftijd, maar nog altijd springlevende SC Heerenveen.

Toen wij zochten naar een geschikte locatie voor deze avond, zijn we eens heel anders gaan nadenken. We zijn even creatief geworden! Dat wordt in ons vak ook steeds meer van ons verwacht, dus dachten wij, laten we eens op geheel andere wijze kijken naar waar je als Vecta je jubileum kunt vieren. Ik denk dat de meesten van ons de bekende locaties in het midden van het land en in de randstad wel hebben gezien. Dus daar lag de oplossing niet. De oplossing lag – zo dachten wij – in het thematische karakter van deze happening. En als je dan qua thematiek wilt aansluiten, waar kun je een kick off dan beter doen, je jubileumjaar feestelijker aftrappen, dan in een voetbalstadion?

U zult vanavond zien, dat dit stadion alle faciliteiten in huis heeft voor ieder evenement. Dus ook voor het onze. Deze kick off van het jubileumjaar is een prachtige gelegenheid voor u om kennis te maken met een evenementenlocatie die alle aandacht verdient.

We kijken terug op 50 jaar Vecta-historie. Is dat interessant? Nou ja, wel vanuit een nostalgisch perspectief.

“Toen waren evenementen nog echte evenementen” zou een ouwe zeur zeggen, maar dat is natuurlijk nonsens.

“Toen waren artiesten nog echte artiesten”, roept dezelfde zeurkous. Klinkklare onzin!

Door de historie van de Vecta heen, heeft de artiestenbranche en de evenementenwereld zich ontwikkeld en ontplooid. Tot de prachtige bedrijfstak die zij vandaag is! En vandaag, daar draait het om. Ons 50-jarig jubileum beste mensen, gaat niet over de afgelopen 50 jaar. Het gaat om de uitdagingen die we beetpakken in de komende 50 jaar.

En die uitdagingen die zullen er zijn, want beste mensen, voor wie dat nog niet gemerkt had, de wereld is compleet veranderd. Niets is meer wat het was!

Gelukkig, ik zie weinig geschrokken gezichten. U wist het toch al wel een beetje? Bent u dan ook veranderd? Bent u mee veranderd met de veranderde wereld?

Dat moet wel, want anders was u zoveel business misgelopen, dat u nooit voldoende solvabel kon zijn om deel van de Vecta uit te mogen maken…En stond ik niet voor zo’n volle zaal.

Een nieuwe wereld is het, met nieuwe zekerheden en nieuwe ónzekerheden. Nieuwe mensen met een nieuwe mentaliteit. Met nieuwe kennis die via nieuwe media is opgedaan. Mensen die niet meer van gisteren zijn en die nieuwe eisen stellen. En is het u wel eens opgevallen dat meestal alles wat nieuw is, begint met een gebeurtenis? Een event dus, en da’s onze business. Vandaar dat onze markt, uw markt ook vernieuwt. In rap tempo!

Van u wordt verwacht dat u die nieuwe wereld tegemoet treedt met evenementen die een oplossing zijn op de communicatievragen van uw clientèle. Steeds meer is een evenement een communicatiemiddel, van een bedrijf of van een merkensponsor. Het evenement moet bijdragen aan de waarden van een merk. Of een evenement moet een boodschap uitdragen met een groot maatschappelijk belang. Dat stelt hoge eisen aan de kwaliteit die u levert, aan de oplossingen waar u mee komt en aan de creativiteit, de innovativiteit die nodig is om uw opdrachtgevers tevreden te stellen.

En om die continue veranderingen in de branche te faciliteren, is het belangrijk dat een aantal zaken juist niet verandert, heel constant blijft… De basis waarop u kunt terugvallen in uw eigen organisatie. Zoals gemotiveerde medewerkers, goede arbeidsvoorwaarden, goede afspraken, samenwerkingsvormen en contracten. Kortom, een professionele organisatie binnen elk bureau.

En dat is waar de Vecta de komende jaren haar energie in stopt. Het faciliteren van uw organisatie, zodat u al die kansen in de nieuwe wereld kunt benutten, de kansen die u voorbij ziet komen en ook die u niet voorbij ziet komen.

“En waarmee faciliteren wij dat dan wel” zie ik u denken…

Dat doen we op 3 hoofdlijnen:

  1.           Communicatie
  2.           Standaardisatie
  3.           Belangenbehartiging

En laat ik maar gewoon bij 1 beginnen:

U ziet hier het Vecta- jubileum logo, ons keurmerk, dat we als een clubtricot met trots mogen dragen. Met dit gezicht starten we dit jubileumjaar. Een jaar waarin ik u mag beloven, dat u veel van de Vecta zult horen!

Dat begint bij onszelf, samen met u. Dit evenement is de eerste van de drie die we dit jaar organiseren. Want als we veel van elkaar willen horen, moeten we elkaar ook regelmatig ontmoeten. Daarom organiseren we deze zomer een spectaculair personeelsfeest voor alle medewerkers van de Vecta-bureaus. Daar moet je absoluut bij zijn!

Maar aandacht voor het vakinhoudelijke is er ook. Onder de noemer “Creativiteit als beleid” organiseren we op 25 september een symposium met bijzondere gasten en sprekers uit de hoek van marktpartijen en de overheid.

Tenslotte is er ter afsluiting de najaarsledenvergadering. Over data en locaties van al deze bijeenkomsten wordt u door de Vecta natuurlijk vroegtijdig geïnformeerd.

Ook onze eigen communicatie met u gaan we professionaliseren. Een communicatiebureau helpt ons daarbij. Dat moet er toe leiden dat we bijvoorbeeld het Vecta Garantiefonds breder en effectiever in de markt gaan zetten. We maken de Vecta zichtbaarder in de markt. We zullen gezien worden!

Uw opdrachtgevers zullen dus meer van de Vecta gaan horen, want dat is goed voor U. En wij als Vecta, wij willen meer armslag, en dus meer Vecta-leden, zodat we een breder draagvlak hebben voor de doelen die we willen bereiken.

Reken dit jaar op nieuw ondersteunend promotiemateriaal waarmee u de voordelen van het Vecta-lidmaatschap kunt uitdragen. Ook kunt u rekenen op een frequente verschijning van een nieuwsbrief via uw mailbox en in een gedrukte versie.

Maar omdat we er voor u zijn, willen we graag ook uw mening over onze dienstverlening en over onze communicatie met u. Daarom ontvangt u in februari een enquêteformulier. En ik, Chiel, wil u vragen dit formulier ingevuld aan de Vecta terug te sturen… alstublieft. Doe mee!

Punt twee was Standaardisatie

Daarbij moet u denken aan het vervolmaken van de reglementen voor het Vecta garantiefonds, en het steeds weer verbeteren van algemene leverings- en artiesten voorwaarden. Aangepast aan nieuwe wetgeving en trends in de branche. Ook uw wens om uniforme riders te realiseren voor artiesten en groepen gaat het komende jaar vervuld worden. Daarbij is het tijdig signaleren van de vele nieuwe wetten, regelgeving waar de branche mee te maken heeft essentieel. Wij zitten er echt bovenop! Tenslotte onderzoeken we of het haalbaar is om een CAO af te sluiten voor de branche.

Als laatste hoofdlijn noem ik onze taak van Belangenbehartiging

Door de steeds sneller veranderende wet- en regelgeving, maar ook door de veranderingen in de branche, willen we voor u het centrale aanspreekpunt zijn naar overheden, organisaties en branchepartners toe. Wanneer de ARBO-wetgeving bepaalt dat een medewerker niet meer dan 25 kilo mag tillen, dan bieden wij een speciaal dieetprogramma aan voor danseressen…

… Ja beste mensen, er is veel onzinnige wet- en regelgeving, maar natuurlijk ook veel zinvolle. Door hierover in gesprek te zijn, bij de ontwikkeling ervan betrokken te zijn, kunnen we de belangen van onze branche het beste dienen.

En de overheid kijkt zelf ook met belangstelling naar onze branche. We staan niet voor niets bekend om onze inventiviteit en creativiteit. En dat, zo heeft Balkende gezegd, is het speerpunt in het Nederlandse economische beleid voor de komende decennia. Het Nederlandse bedrijfsleven moet innovatiever worden.

En daar kunnen wij als kweekvijver van creatief talent en als aanbieder van creatieve concepten en oplossingen over meepraten en meedenken. Ik noemde het al eerder: Creativiteit als beleid: dat wordt de inzet van ons denken in de belangenbehartiging en in oplossingen voor u.

Er staat ons dus wat te doen. Met nieuw elan zijn we op 1 januari begonnen aan een jaar, waarin wij fors gaan zaaien. Ik hoop uw gezichten terug te zien op de komende evenementen. En ook veel van ú te horen. Want als we samen de schouders eronder zetten, kunnen we de resultaten van onze zaailingen al in 2007 en 2008 oogsten. Een aftrap als vandaag is wel leuk, maar daarna moet je wel gaan scoren. En dat gaan we zeker doen!

Mag deze kick off een eerste aanzet zijn voor een blijvend sterke branche in de komende 50 jaar. En laat het een markering zijn van het begin van een succesvol jaar voor u!

We gaan nu – met zijn allen – kijken naar het veld en eens ervaren hoe die Friezen zo’n kick off doen. Ik wens u vanavond nog veel plezier.

Ik dank u wel.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven